Adatvédelmi irányelvek

Köszönjük, hogy ellátogatott honlapunkra és/vagy Facebook oldalunkra, és érdeklődik szolgáltatásaink iránt.

Adatvédelmi irányelveink 2020. január 1-től visszavonásig érvényesek.

Személyes adatainak kezelése során folyamatosan nagy figyelmet fordítunk magánéletének védelmére és valamennyi személyes és üzleti adata biztonságára. Az online felületeinken tett látogatása során gyűjtött személyes adatokat azok bizalmas jellegének megtartásával, kizárólag a törvényi előírásokkal összhangban dolgozzuk fel.

Adatkezelő és kapcsolattartó

Gyömörey Bengyel Andrea Ariella, magánszemélyként az Ön adatainak kezeléséért felelős adatkezelő. Amennyiben bármilyen észrevétele van, kérjük lépjen velünk kapcsolatba az alábbi elérhetőségek egyikén:

Cím: 1182 Budapest, Gábor Áron utca 26.

E-mail: holdfenykornoiter@gmail.com

Személyes adatok gyűjtése, kezelése és felhasználása során a következő adatkategóriákat használhatjuk fel: kommunikációs adatok, úgymint név, telefonszám, e-mail-cím, lakcím, IP-cím

Alapelveink összeállítása során figyeltünk arra, hogy kizárólag akkor gyűjtsünk, kezeljünk és használjunk fel személyes adatokat (beleértve IP-címeket is), amikor annak vagy törvényi alapja van, vagy Ön hozzájárulását adta e célból személyes adatai kezeléséhez vagy felhasználásához, pl. online felületeinkre történő regisztrálással. A személyes adatok körébe tartozik egy azonosított vagy azonosítható természetes személlyel kapcsolatos összes információ, köztük pl. nevek, címek, telefonszámok, e-mail-címek, szerződéses adatok, szerződéssel kapcsolatos elszámolási és fizetési adatok, amelyek kifejezik egy személy azonosságát.

Adatkezelési célokra és azok jogalapjaira vonatkozóan mi és az általunk megbízott szolgáltatók az alábbi adatkezelési célokból dolgozzuk fel az Ön személyes adatait:

  1. online ajánlatok nyújtása, mellyel kapcsolatos jogalap a direkt marketinghez fűződő jogos érdekünk, amennyiben az az adatvédelmi előírásokkal és versenyjoggal összhangban történik.
  2. Saját promóció, piackutatás és elérési elemzés céljából a jogszabályok által megengedett körben vagy hozzájárulás alapján, mellyel kapcsolatos jogalap szintén direkt marketinghez fűződő jogos érdekünk, amennyiben az az adatvédelmi törvényekkel és versenyjoggal összhangban történik.
  3. Szolgáltatás-megszakadások/zavarok meghatározása céljából és biztonsági okokból, mellyel kapcsolatos jogalapok a jogi kötelezettségek teljesítése az adatbiztonság körében és a szolgáltatás-megszakadások és zavarok megoldásához, valamint ajánlataink biztonságához fűződő jogos érdekünk körében.
  4. Kapcsolattartás, információ nyújtása az érintett megkeresése alapján, mely szintén jogos érdekünk.
  5. Jogaink megvédése és érvényesítése, mely úgyszintén jogos érdekünk.

Naplófájlok

Minden alkalommal, amikor az internetet használja, böngészője bizonyos információkat küld, amelyeket semmilyen módon sem tárolunk, azokat nem dolgozzuk fel. A beépülő közösségi modulokhoz tartozó naplófájlok (az IP-címmel együtt) közvetlenül továbbításra kerülnek az Ön internetböngészőjéről az adott szolgáltató szerverére, ahol azokat el is tárolhatják. Erről bővebben a beépülő közösségi modulok részben tájékozódhat.

Gyermekek

Honlapunkon és online felületeinken bemutatott szolgáltatásinak semmilyen módon nem célozzák a 16 évesnél fiatalabb gyermekeket és nem nekik szólnak.

Adattovábbítás

Az Ön személyes adatai elsősorban akkor kerülnek más adatkezelőknek átadásra, amikor az egy szerződés teljesítéséhez szükséges, abban az esetben, amikor nekünk vagy a harmadik félnek jogos érdeke fűződik az átadáshoz, vagy ha Ön hozzájárulását adta ahhoz, például szerződéskötéshez. A jogi alapokról szóló részletek az Adatkezelési célok és azok jogalapjai című részben találhatók meg. Amennyiben adatok harmadik felek részére jogos érdek alapján kerülnek átadásra, az ebben az adatvédelmi nyilatkozatban ismertetésre kerül. Előfordulhat azonban, hogy adatokat olyan esetben is átadunk más adatkezelőknek, amikor arra minket törvény által előírt szabályozás vagy végrehajtható közigazgatási vagy bírói végzés kötelez.

Megbízott szolgáltatók

Külső szolgáltatókat bíztunk meg olyan feladatokkal, mint például szerződéskezelés, fizetések kezelése, programozás. Szolgáltatóinkat a legnagyobb alapossággal választottuk ki, és rendszeresen ellenőrizzük őket, különösen olyan szempontból, hogy gondosan kezeljék és védjék az általuk elmentett adatokat. Minden szolgáltatónk köteles az adatok bizalmas jellegét megőrizni és a törvényi rendelkezéseket betartani.

Adattovábbítás az EGT-n kívüli címzetteknek

Személyes adatokat nem adunk át az EGT-n kívüli, úgynevezett harmadik országokban található címzetteknek.

A tárolás és megőrzés időtartama

Általában addig tároljuk az Ön adatait, amíg az online ajánlataink, valamint a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások nyújtásához szükséges, vagy amíg jogos érdekünk fűződik az adatok tárolásához (pl. a szerződést követően is fűződhet jogos érdekünk postai levélben kifejtett marketinghez). Minden egyéb esetben töröljük személyes adatait azon adatok kivételével, amelyeket jogi kötelezettségeink teljesítéséhez tárolnunk kell (pl. ilyen kötelezettség terhel minket az adózási és kereskedelmi törvénykönyvek értelmében előírt megőrzési időszakok tekintetében, hogy bizonyos ideig egyes dokumentumokat, így szerződéseket és számlákat rendelkezésre tartsunk).

Sütik használata

A sütik apró szöveges fájlok, amelyek bizonyos felületek látogatásakor a számítógépén kerülnek elmentésre. Honlapunkon történő látogatása során kizárólag két típusú sütit használunk. Egyrészt azokat, amelyek honlapunk működtetéséhez elengedhetetlenek, melyek semmilyen módon sem alkalmasak a látogató azonosítására, másrészt olyan sütiket, amelyek a beépülő közösségi modulokhoz tartoznak. Ezek integrálják más szolgáltatók (azaz: Facebook) tartalmait vagy szolgáltatásait, amelyek cserébe sütiket és aktív alkotóelemeket használhatnak. Mivel nem tudjuk befolyásolni e szolgáltatóknak a személyes adatok feldolgozására vonatkozó tevékenységét, teljes mértékben el is határolódunk az ilyen célú tevékenységeiktől.

A beépülő közösségi modulokról bővebben

Online felületeinken különböző közösségi oldalakról származó, úgynevezett beépülő közösségi modulokat használunk, melyek használata során az Ön internetböngészője közvetlen kapcsolatot létesít az adott közösségi hálózat szervereivel. Ezáltal az adott szolgáltató tájékoztatást kap arról, hogy az Ön internetböngészője hozzáférést nyert online felületeink valamely oldaláról, akkor is, ha Ön nem rendelkezik felhasználói fiókkal ennél a szolgáltatónál, vagy épp nincs bejelentkezve a fiókjába. A naplófájlok (az IP-címmel együtt) ebben az esetben közvetlenül továbbításra kerülnek az Ön internetböngészőjéről az adott szolgáltató szerverére, ahol azokat el is tárolhatják. Előfordulhat, hogy a szolgáltató vagy annak a szervere az Európai Unión vagy az EGT-n kívül helyezkedik el (pl. az Egyesült Államokban).

A beépített modulok a közösségi hálózat szolgáltatók által használt önálló bővítmények. Ennél fogva nem tudjuk befolyásolni az általuk összegyűjtött és eltárolt adatok körét. Az adatok gyűjtésének, további feldolgozásának és felhasználásának céljára és kiterjedésére, valamint a magánélet védelméhez való jogaira és a személyes adatok védelmét támogató beállítási lehetőségekre vonatkozó információkat megtalálja az adott közösségi hálózat adatvédelmi nyilatkozataiban.

Amennyiben nem szeretné, hogy a közösségi hálózat szolgáltatók adatokat kapjanak, valamint adott esetben eltárolják és felhasználják az adatokat, akkor ne használja az adott beépülő modult.

Facebook beépülő modulok

  1. A Facebook szolgáltatást a www.facebook.com címen a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA nyújtja. A Facebook beépülő moduljairól és azok megjelenéséről itt talál áttekintést: https://developers.facebook.com/plugins
  2. A Facebook adatvédelméről itt olvashat további információkat: https://www.facebook.com/policy.php

Külső hivatkozások

Online felületeink tartalmazhatnak hozzánk nem kapcsolódó, harmadik fél szolgáltatók által üzemeltetett internetes oldalakra mutató hivatkozásokat. A hivatkozásra kattintást követően nincs befolyásunk arra, hogy a hivatkozásra kattintás következtében esetleg a harmadik félhez továbbított személyes adatok (mint pl. IP-cím vagy annak a honlapnak az URL-címe, amelyen a hivatkozás található) hogyan kerülnek gyűjtésre, kezelésre és felhasználásra, mert harmadik felek magatartása természetesen felügyeleti jogkörünk hatókörén kívül esik. Ezért nem vállalunk felelősséget az ilyen személyes adatok harmadik fél általi kezeléséért.

Biztonság

Nemcsak bennünket, hanem a nevünkben szolgáltatásokat nyújtó vállalatokat is titoktartási kötelezettség, valamint a vonatkozó adatvédelmi törvények betartásának kötelezettsége terheli. Minden szükséges műszaki és szervezési intézkedést megteszünk a megfelelő szintű biztonság biztosítása, valamint az Ön általunk kezelt adatainak különösen a következő kockázatok elleni védelme érdekében: nem szándékolt vagy jogellenes megsemmisülés/megsemmisítés, manipulálás, elveszés, megváltoztatás, valamint illetéktelen nyilvánosságra hozatal és illetéktelen hozzáférés. Biztonsági intézkedéseinket a technológiai fejlődésnek megfelelően folyamatosan javítjuk.

Felhasználói jogok

Jogainak érvényesítéséhez kérjük, használja az Adatkezelő pontban megadott elérhetőségeket. Ennek során kérjük, biztosítsa, hogy személye egyértelműen azonosítható legyen.

A tájékozódáshoz és hozzáféréshez fűződő jog

Önnek jogában áll megerősítést kérni tőlünk, hogy személyes adatait kezeljük-e, és ebben az esetben jogában áll személyes adataihoz hozzáférni.

Adatjavítási és -törlési jog

Ön jogosult az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok kijavítását kérni, részünkről indokolatlan késedelem nélkül. Figyelemmel az adatkezelés céljára, Ön jogosult hiányos személyes adatait kiegészíteni, többek között kiegészítő nyilatkozat nyújtásával. Ez nem alkalmazandó a számlázáshoz vagy elszámolási célokból szükséges adatokra vagy olyan adatokra, amelyekre törvény által előírt megőrzési időszak vonatkozik.

Az adatkezelés korlátozása

Ön jogosult - amennyiben a törvényben előírt követelmények teljesülnek - az adatkezelés korlátozását kérni. Továbbá Önnek bármikor jogában áll az adatok általunk történő kezelése ellen kifogást emelni. Ezt követően nem fogjuk a személyes adatokat kezelni, hacsak nem igazoljuk, hogy eleget teszünk a további adatkezelésre vonatkozó bizonyítható indokok szolgáltatását előíró jogi követelményeknek, amely további adatkezelés az Ön érdekein, jogain és szabadságjogain, valamint jogi követelések támasztására, gyakorlására vagy védelmére vonatkozó jogain túlmutat.

Kifogás direkt marketinggel szemben

Fentieken túlmenően Ön bármikor kifogást emelhet személyes adatainak direkt marketing céljára történő kezelése ellen. Kérjük, vegye figyelembe, hogy szervezési okokból átfedés lehet az Ön kifogása és adatainak egy már folyamatban lévő kampány körében történő felhasználása között.

Kifogás a "jogos érdek" jogalapon nyugvó adatkezelés ellen

Önnek jogában áll továbbá bármikor kifogást emelni személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az a jogos érdek jogalapon nyugszik. Ebben az esetben beszüntetjük az Ön adatainak kezelését, hacsak nem igazoljuk, hogy az adatkezelésnek a jogi követelmények szerint minket kötelező jogos indoka van, amely felülírja az Ön jogait.

Hozzájárulás visszavonása

Amennyiben Ön hozzájárult adatai kezeléséhez, jogosult azonnali hatállyal kifogást emelni a hozzájárulás ellen. A hozzájárulásának visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűsége változatlanul fennmarad.

Adathordozhatóság

Ön jogosult az Ön által nekünk szolgáltatott adatokat strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapni, vagy - ha az műszaki szempontból megvalósítható - azt kérni, hogy ezen adatokat adjuk át valamely harmadik félnek.

Felügyelő hatóságnál történő panasztétel joga

Ön jogosult panaszt tenni a felügyeletet ellátó hatóságnál. Fellebbezésével a lakóhelye által illetékes felügyeleti hatósághoz fordulhat. E hatóság a következő:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 1 391 -1400

Fax: +36 1 391 -1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu

Az Adatvédelmi irányelvek módosítása

Fenntartjuk a jogot biztonsági és adatvédelmi intézkedéseink megváltoztatására, amennyiben az a műszaki fejlődés következtében szükségessé válik. Ilyen esetekben annak megfelelően módosítjuk adatvédelmi irányelveinket. Kérjük ezért, hogy figyelje adatvédelmi irányelveink aktuális verzióját, mert az módosulhat.