Jogi nyilatkozat

A honlapunkon felvett személyes adatokat kizárólag az Ön igényeinek megfelelő szolgáltatásokhoz vagy szolgáltatási ajánlatok nyújtásához tároljuk, dolgozzuk fel, és szükséges esetben valamelyik szerződött szolgáltatónknak továbbítjuk, ilyenek például: szerződéskezelés, fizetések kezelése, programozás. Az Ön adatait minden esetben bizalmasan kezeljük a hatályos adatvédelmi rendelkezések és a saját Adatvédelmi irányelveinkben foglaltaknak megfelelően.

A honlapunk és Facebook oldalunk hozzáférésére és azok használatára vonatkozóan a következő jogi feltételek érvényesek.

A honlap és a Facebook tartalmára vonatkozó felelősségkorlátozás

Honlapunkat és Facebook oldalunkat a lehető legnagyobb odafigyeléssel állítottuk össze. Ennek ellenére a https://holdfenykor.webnode.hu/ és Facebook oldalunkon rendelkezésre bocsátott információkat, azok helyességét, aktualitását, teljességét és minőségét nem garantáljuk. Ezek az információk nem válhatnak semmilyen szerződés részévé. Online felületeinken található információkat anyagi ellenszolgáltatás nélkül kínáljuk; ezért nem vállalunk semmiféle felelősséget az online felületeink használatából eredő vagyoni vagy nem vagyoni kárért, amennyiben az nem szándékosságból vagy súlyos gondatlanságból, rosszhiszeműségből vagy az élet, testi épség vagy egészség ellen elkövetett károkozásból származik. Továbbá nem vállalunk felelősséget bárminemű közvetett vagy közvetlen, anyagi vagy nem anyagi természetű, a felkínált információ felhasználásából vagy figyelmen kívül hagyásából keletkező kárért. Kizárólagos jogfenntartással élünk az oldal részeinek vagy a teljes felületnek külön értesítés nélküli változtatására, kiegészítésére, törlésére vagy a közlemény átmeneti vagy végleges megszüntetésére.

Ajánlott oldalak és kapcsolódó linkek

Kijelentjük, hogy a honlap készítésekor az odatartozó csatolt oldalakon nem találtunk illegális tartalmakat, továbbá nincs befolyásunk e honlapok jelenlegi és jövőbeli kialakítására, sem a becsatolt oldalak tartalmára. Ezért amennyiben ezeket a linkeket, elhelyezésüket követően megváltoztatják, ezennel nyomatékosan elhatárolódunk az összes becsatolt oldal teljes tartalmától. Ez vonatkozik továbbá online felületeinkhez kapcsolódó megjegyzésekre és bejegyzésekre is. A törvénytelen, hibás vagy nem teljes tartalmakért és különösen a károkért, amelyek az ilyen módon nyújtott információk felhasználásából vagy figyelmen kívül hagyásából keletkeznek, kizárólag a becsatolt oldalak szolgáltatói a felelősek.

Jogdíj

Online felületeinken található szövegek, fotók, grafikák és illusztrációk, valamint az ezekhez kapcsolódó hivatkozások szerzői jogvédelem és egyéb védelmi jogok alatt állnak. A saját magunk által létrehozott tartalmakra vonatkozó minden jogot fenntartjuk, különös tekintettel a logóra, az egyedi illusztrációkra, a referenciamunkákra.

Online vitarendezés (Online dispute resolution: ODR)

Az Európai Bizottság különálló platformot biztosít az online vitarendezéshez, amely olyan peren kívüli viták rendezésére szolgál kiindulópontként, amelyek szerződéses kötelezettségeket, online értékesítési és szolgáltatási szerződéseket érintenek. A platform a https://ec.europa.eu/consumers/odr/ címen érhető el. 

A fogyasztóvédelmi szervezetekkel való egyeztetés előtt nem kötünk peren kívüli egyezséget.